Какво е Ал-Анон

Ал- Анон е група от близки и роднини на алкохолици, които споделят своя опит, сила и надежда, за да решат текущите си проблеми. Ние вярваме, че алкохолизмът е семейна болест и това становище може да доведе до възстановяване.

Ал-Анон не е свързана с никава секта, религия, политическа партия, организация или институция; не се ангажира с никакви обществени спорове; не подкрепя или отхвърля никакви каузи. Няма такса за членство. Ал-Анон се самоиздържа чрез доброволни дарения на нейните членове.

Ал-Анон има една единствена цел: да помага на семействата на зависимите от алкохола. Ние го правим като практикуваме дванадесетте стъпки (взаимствани от Анонимни Алкохолици) и като приветстваме и даваме морална утеха на семействата на зависимите, а също така проявяваме разбиране и подкрепа към самите зависими.

Comments are closed.