Ал-Анон литература

Има много книги на Ал-Анон, които са създадени от съвместния труд на членове на Ал-Анон и одобрени на Конференции. Одобрената на Конференции литература на Ал-Анон е единствената, която се използва и дискутира по време на сбирки. Въпреки това, като индивидуални членове, извън сбирките ние можем да обменяме информация и за друга литература, която ни помага в нашето възстановяване.

Единствената издадена на български книга на Ал-Анон е “Дванадесет стъпки и Дванадест Традиции на Ал-Анон“. Книгата беше преведена, благодарение доброволния труд  на членовете на групите на Ал-Анон България. В процес на превод са и други книги на Ал-Анон. С нетърпение очакваме завършването на превода и издаването им!

Всеки, който има желание и възможност може да си набави литература на английски език от официалния сайт на Ал-Анон.

Comments are closed.