Дванадесет Стъпки на Ал-Анон

 1. Ние признахме, че сме безсилни пред алкохола – че животът ни е станал неуправляем.
 2. Повярвахме, че Сила по-висша от нас самите би могла да ни върне здравия разум.
 3. Взехме решение да оставим волята и живота си в ръцете на Бога, както Го разбирахме.
 4. Направихме дълбок и безстрашен морален анализ на самите себе си.
 5. Признахме пред Бог, пред себе си и пред друго човешко същество истинската същност на своите грешки.
 6. Бяхме напълно готови Бог да отстрани всички тези несъвършенства на характера ни.
 7. Смирено Го помолихме да отстрани нашите недостатъци.
 8. Направихме списък на всички хора, които бяхме наранили и станахме готови да ги възмездим.
 9. Лично възмездихме тези хора, където бе възможно, с изключение на случаите, когато това би наранило тях или други хора.
 10. Продължихме да се самоанализираме и когато допускахме грешки, веднага си ги признавахме.
 11. Стараехме се чрез молитва и медитация да подобрим съзнателния си контакт с Бог, както Го разбирахме, като се молехме единствено да ни бъде разкрита волята Му спрямо нас и да ни бъде дадена силата да я изпълним.
 12. Достигнали до духовно пробуждане като резултат от тези стъпки, ние се стараехме да предаваме тяхното послание и на други хора и да прилагаме тези принципи във всичките си дела.

Comments are closed.