Дванадесет Традиции на Ал-Анон

 1. Нашето общо благополучие трябва да стои на първо място; собственото ни възстановяване зависи от единството на Ал-Анон.
 2. За нашата обща цел има само един върховен авторитет Този на любящия ни Бог, така както Той се отразява в груповото ни съзнание. Нашите ръководители са само облечени в доверие служители. Те не управляват.
 3. Близките на алкохолици, които се събират заедно с цел взаимопомощ, могат да се наричат Ал-Анон група, определяйки това като група, те нямат никаква друга принадлежност. Единственото условие за членство в Ал-Анон е факта, че наш близък или приятел има проблем с алкохола.
 4. Всяка група трябва да бъде напълно самостоятелна, с изключение на делата, засягащи други групи или Ал-Анон и Анонимни Алкохолици като цяло.
 5. Всяка група Ал-Анон има само една главна цел – да помага на семействата на алкохолиците. Ние го правим като практикуваме Дванадесетте стъпки на Анонимни Алкохолици, като окуражаваме и проявяваме разбиране към нашите близки- алкохолици, и като приветстваме и утешаваме семействата на алкохолиците.
 6. Нашата група Ал-Анон никога не трябва да финансира или предоставя името си за използване, на която и да е родствена организация или странична компания, за да не ни отвличат от главната ни цел проблеми, свързани с пари, собственост и престиж. Въпреки отделното си съществуване, ние трябва винаги да си сътрудничим с Анонимни Алкохолици.
 7. Всяка група Ал-Анон трябва напълно да се опира на собствените си сили, като отказва помощ отвън.
 8. Сдружението Ал-Анон трябва винаги да остава непрофесионално обединение, въпреки че нашите служби могат да наемат работници, притежаващи определена квалификация.
 9. Сдружението Ал-Анон никога не трябва да има строга система за управление; все пак ние можем да създаваме служби или комитети, непосредствено подчинени на тези, които ни обслужват
 10. Сдружението Ал-Анон не се придържа към никакво мнение по въпроси, не отнасящи се към неговата дейност; затова името Ал-Анон не трябва да се въвлича в каквито и да е обществени дискусии.
 11. Нашата политика във взаимоотношенията с обществеността се основава на привлекателността на нашите идеи, а не на пропагандата; ние сме длъжни винаги да съхраняваме анонимността във всички наши контакти с пресата, радиото, киното и телевизията. Трябва много внимателно да пазим и анонимността на всички членове на Анонимни Алкохолици.
 12. Анонимността е духовна основа на всички наши Традиции, постоянно напомняща ни, че главни се явяват принципите, а не личностите.

Comments are closed.