Книги

“Дванадесет Стъпки и Дванадесет Традиции на Ал-Анон” е първата преведена и издадена на български език книга на Ал-Анон.

За да получите екземпляр от книгата можете да се свържете с групите на Ал-Анон в България.

Откъс от книгата:

Comments are closed.